Nieuws

Verslag Event 1 2017

Verslag Event 1 2017
De eerste klap is een daalder waard. 
Van deze avond kan je zeker zeggen dat de MBC ook in 2017 weer vol gas van start is gegaan.

Een druk bezochte avond in de filmzaal van de van Ghentkazerne met 3 zeer bijzondere en inspirerende sprekers, waarbij onderlinge verbondenheid van de bezoekers duidelijk aanwezig was. Jonge en “oude” mariniers die tijdens hun actieve dienst hebben samengewerkt en hier elkaar weer ontmoetten vanuit hun eigen vakgebied of bedrijfsactiviteiten. Ervaringen werden uitgewisseld en de deelnemers konden na de traditionele blauwe hap de toespraken van de sprekers aanhoren.

Het spits werd afgebeten door de Ingo Piepers. Oud officier van ons korps, tegenwoordig onderzoeker en wetenschapper. De afgelopen jaren heeft Ingo onderzoek gedaan naar de dynamiek en patronen van oorlogen. Hij heeft data geanalyseerd van 1495 t/m 1945. Uitgangspunt van dit onderzoek was om op basis van systemen en data te kunnen voorspellen wanneer een nieuwe globale oorlog te verwachten is. Ingo gaf aan een man te zijn die graag gelijk heeft, maar met het oog op de uitkomsten van zijn onderzoek hoopt hij deze keer geen gelijk te hebben. De voorspelling is namelijk dat we in 2020 te maken krijgen met een “clash” tussen grootmachten, waarbij een systeem oorlog (gemeten in het aantal omgekomen militairen) onafwendbaar lijkt. Vraag vanuit het publiek : Hoe groot is de kans dat je ernaast zit? Het enige wat kan afwijken is het jaartal waarop er een globale oorlog uitbreekt. Ik kan er een jaartje naast zitten. Ingo wil zijn proefschrift voorleggen aan wereldleiders en bestuurders om deze feiten over het voetlicht te brengen. Het proefschrift is gratis te downloaden via: global4cast.org.Na de toespraak van Ingo werd door de dagvoorzitter Frank van Loo het woord gegeven aan Frits de Ruijter de Wildt. Een 12e generatie nazaat van Michiel de Ruijter. Frits is voorzitter van de Stichting Michiel de Ruijter, houder van de sleutel van het praalgraf van Michiel de Ruijter en bevlogen verteller van de geschiedenis van de grondlegger van het Korps Mariniers. Frits heeft op zijn eigen wijze, zoals alleen Frits dat kan, de slag om Chatham uiteengezet. Ondersteund door getijdenkaarten uit 1667 nam Frits ons mee terug in de tijd. Hoe is Michiel de Ruijter en zijn vloot erin geslaagd om de Royal Charles vanuit de Medway mee te nemen? Reden van deze winst? Sex. Puur sex en niets anders. Het Engelse koningshuis hield er in die tijd nogal een vrij sexleven op na. Het onderhouden van maîtresses heeft de oplettendheid en de strategie van de butsen, eeehhh Engelsen, ernstig verzwakt. De geschiedenis kent vele vertellers, maar wij zijn toch geneigd om het verhaal van Frits voor waar aan te nemen. Als kers op de taart kregen alle aanwezigen een memorial coin van de slag om Chatham. Meer informatie: http://www.deruyter.org/

Na een korte pauze werd Peter Bercx – Schilder geïntroduceerd. Peter is Vice voorzitter van de Dutch Marines Rowing Challenge. Tijdens zijn actieve diensttijd heeft Peter gediend onder Ingo Piepers en Jan ten Hove (Commandant van de Van Ghentkazerne). Voor alle heren was het dan ook een fijn weerzien. Peter vertelde kort over de nieuwe Challenge van 2017, waarbij DMRC vanuit Den Helder via de noordzijde van de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden naar Wilhelmshaven zal worden geroeid. Deze Challenge zal zwaarder zijn dan de tocht naar Londen van 2015. Dit heeft te maken met het feit dat alle roeiers de volledige afstand gaan afleggen in plaats van de estafettevorm zoals deze naar Londen heeft plaatsgevonden. Ook deze Challenge staat weer in het teken om geld op te halen voor buddy’s in nood. Henk Manden, deelnemer van de Businessclub en lid van het fundingteam van DMRC heeft het woord overgenomen van Peter. Henk vroeg de aanwezigen mee te denken en mee te helpen om ook deze Challenge tot een succesvolle fundraiser te maken. Meer informatie: www.dmrc.nl

Als afsluiting was er zoals gebruikelijk een gezellige netwerkborrel als afsluiting van deze geslaagde bijeenkomst.

Ben je enthousiast geworden voor de Mariniers Business Club, ken je mariniers die ook eens aanwezig willen zijn? Terug