Nieuws

30 maart - Marco Kroon

30 maart - Marco Kroon

Zonder tegenbericht komen we 30 maart weer fysiek bij elkaar op onze bakermat, de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Die avond is te gast ridder MWO Marc Kroon die een lezing geeft over de totstandkoming van zijn niet onomstreden boek 'Kroongetuige'. Ook zal hij vertellen over de door hem opgerichte Stichting H.E.A.R.T waarmee hij getroffen gezinnen van geunifomeerde hulpverleners helpt.

 

Terug